گالری تصاویر و فیلم فرز سنگبری حدید صنعت

فرز سنگبری مدل کارا:

این دستگاه فرز سنگبری در طول مفید برش 1.5 و 2 متری با قابلیت راسته بری، فارسی بری ،لچکی بری و قابلیت جابه جایی آسان در محل کارگاه ساختمانی می باشد.

دستگاه سنگبری
فرز سنگبری
دستگاه سنگبری

دستگاه برش سنگ مدل کارا طرح جدید:

این دستگاه قابل حمل و جابه جایی در محل کارگاه ساختمانی و برش انواع مصالح ساختمانی و راسته بری وفارسی بری می باشد. 

دستگاه برش سنگ
دستگاه برش سنگ
فیلم ابزار زنی سنگ با دستگاه حدید صنعت:
تصاویر انواع محصولات حدید صنعت:

انواع دستگاه سنگبری مدل آرتین،آرتین طرح جدید و دستگاه برش سنگ زینو

دستگاه سنگبری
دستگاه سنگبری
فرز سنگبری
دستگاه سنگبری